Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula MYO Kula İle İlgili İlk Araştırma Kitabını Yayınladı

Kula Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yavuz Çamlı 15.03.1999 tarihinde eğitime başlayan okulumuzda 21 yıl sonra 14 öğretim üyesi arkadaşımızın katkılarıyla “Kula’nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Akademik Perspektiften Araştırılması” kitap haline getirilerek yayınlandı.

 

Çamlı,  Kula’nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Akademik Perspektiften Araştırılması” adlı eser, Kula Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanları tarafından hazırlanmıştır. Bu kitap, üniversitenin temel fonksiyonları arasında yer alan toplumsal katkı çerçevesinde, Kula ilçesine bir değer sunma amacını taşımaktadır. Yaklaşık bir yıllık süreçte tamamlanan araştırmada Kula’nın sosyo-ekonomik yapısının farklı yönleri ele alınmıştır.

 

Bu bağlamda Öğr. Gör. Dr. B. Türker Palamutçuoğlu’nun hazırladığı “Kula’nın Tarım Üretimi Potansiyeli” adlı çalışmada Kula’nın tarım ve hayvancılık sektörlerindeki üretim potansiyeli araştırılmış ve bu sektörler için öneriler sunulmuştur. Öğr. Gör. Dr. Yaşar Alkan’ın “Kula'nın Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme” adlı çalışmasında Kula’nın turizme konu olabilecek tarihi ve kültürel yapılarıyla coğrafi-jeolojik özellikleri tartışılmış, turizmin Kula ilçe ekonomisine olan katkısı ve bunun arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Öğr. Gör. Dr. Gizem Özer Baş tarafından hazırlanan “Kula Merkez Bölgesinin Mimarlık Turizmi Yönünden Değerlendirilmesi” adlı çalışmada ilçenin zengin kültürel mirası mimari perspektiften ele alınmış ve turizmin mimarlıkla desteklenmesi sonucuna varılmıştır. Öğr. Gör. Dr. Melis Yalçın’ın “Turizm Destinasyonlarının Tanıtımında Halkla İlişkiler Uygulamalarının Rolü: Kula Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasında turizm ve halkla ilişkiler etkileşimi üzerinde durulmuş ve turizm destinasyonlarının tanımında önemli rol oynayan halkla ilişkiler faaliyetleri ele alınmıştır. Öğr. Gör. Dr. Melis Yalçın, Öğr. Gör. Dr. Selin Çavuşoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın’ın “Marka Kent Olma Yolunda Kula’nın Kent İmajı” adlı çalışmalarında Kula’nın markalaşma yolunda güçlü bir kent imajına sahip olmasına dair çeşitli görüşler belirtilmiştir. Öğr. Gör. İpek Gölükcü’nün “Tarihi Kula Evleri” adlı çalışmasında Kula’nın tarihi dokusunu oluşturan Türk evleri ve Rum evleri mimari açıdan değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Özlem Atalan’ın hazırladığı Anadolu Konut Mimarisi İçinde Kula ‘Yanık Ülke’ Geleneksel Konutlarının Yeri ve Bozulmaları” adlı çalışmada Kula geleneksel konutlarına ve tarihsel süreç içindeki yapısal bozulmalarına değinilmiştir. Öğr. Gör. Eymen Tatlıhalat’ın “Kula Tarihi Yerleşim Bölgesi Konut Mimarisi” adlı çalışmasında tarihi Kula Evleri’nin plan yerleşimi, cephe özellikleri, yapı malzemeleri ve tahrip olmalarına neden olan doğal ve beşeri faktörler araştırılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Seval Alp’in “Açık Alanda Heykelin Çevre ile İlişkisi ve Kula İlçesi” adlı çalışmasında heykelin fiziksel ve sosyal açıdan çevreyle ilişkisinden bahsedilmiş ve Kula ilçesi için bir heykel önerisinde bulunulmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yavuz Çamlı’nın “Kula Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kula İlçe Ekonomisine Katkıları” adlı çalışmasında Kula’da aktif öğrenim gören üniversite öğrencilerine ilişkin temel, demografik ve ekonomik bulgular paylaşılmış ve Kula ilçe ekonomisi açısından yorumlanmıştır. Öğr. Gör. Dr. Pınar Çomuk ve Öğr. Gör. Dr. Serkan Ercoşkun tarafından hazırlanan “Vergi Eğitiminin Vergi Bilinç Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Örneği” adlı çalışmada öğrencilerin vergi bilinç düzeyleri üzerinde vergi eğitiminin ve vergi bilgi seviyesinin etkisi incelenmiştir” dedi.

 

Kula Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yavuz Çamlı bu ilk çalışmamız bundan sonraki çalışmalarımız da bilimsel ve akademik olarak devam edecek amacımız Kula’nın değerlerini ön plana çıkararak toplumun her kesimini ulaştırmak hedefimiz olacaktır.

Çamlı Kula Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri tarafından bastırılan “Kula’nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Akademik Perspektiften Araştırılması” adlı eserini Denge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaettin Yakın’a hediye etti. 

Yakın’da 21 yıl sonra yapılan bu güzel çalışmadan dolayı Kula Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyelerine teşekkür ederek yeni yapacak oldukları çalışmalarda başarılar diledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula MYO Kula İle İlgili İlk Araştırma Kitabını Yayınladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun
Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun
 Palabıyık “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Tebrik Ediyorum”
Palabıyık “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Tebrik Ediyorum”